100 Svenska Filmfotografer

Boken är vackert inbunden med den gyllene titeln i relieftryck. Ett måste för filmfotografens bokhylla -eller en utmärkt present till filmentusiasten!

Boken är vackert inbunden med den gyllene titeln i relieftryck. Ett måste för filmfotografens bokhylla -eller en utmärkt present till filmentusiasten!

”100 Svenska Filmfotografer” heter en nyutkommen bok skriven av Bengt Forslund, producent (Utvandrarna -71, Barnens Ö -80, m. fl.) och filmvetare, med anledning av föreningen Fotoklubbens 100-årsjubileum 2018. I den vackert inbundna boken hittar man 100 välformulerade biografier över framstående svenska filmfotografer, många av vilka är eller har varit Forslunds personliga vänner genom åren, från klassiska namn som Sven Nykvist, Rune Ericson och Jörgen Persson, till Jens Fischer, Linus Sandgren, Fredrik Wenzel, Ragna Jorming och Hoyte van Hoytema. Som medlem i FSF får du köpa boken för bara 175 kronor. Priset för icke-FSFmedlemmar är 250 kronor.

Bengt Forslund, som träffat och arbetat med alla från Bergman till Kubrick, skriver välinformerat och insiktsfullt om 100 framstående svenska filmfotografer.

Bengt Forslund, som träffat och arbetat med alla från Bergman till Kubrick, skriver välinformerat och insiktsfullt om 100 framstående svenska filmfotografer.

 

År 1918 startade Fotoklubben som en kamratförening för fotografer, labbpersonal och andra filmyrken. Den hade från början ett syfte att verka för ”fotografi­konstens utveckling”, men det verkar som om det viktigaste var att träffas och ha trevligt.

I dagens läge anordnar Fotoklubben studiebesök och andra träffar för sina medlemmar, men arbetar också med insamling och bevarande av filmhistoriskt material, främst intervjuer med många olika yrkeskategorier inom filmbranschen.

Klubben har under sin verksamhet haft många berömda fotografer som medlemmar, bland dem Martin Bodin, Åke Dahlqvist, Gustaf Boge, Hilmer Ekdahl, Gösta Roosling och Sven Thermaenius. Bland fotografer som varit aktiva mera nyligen kan nämnas Jan Lindeström, Tony Forsberg, Rune Ericson, Jörgen Persson, Jens Fischer och Dan Myhrman.

I denna bok presenteras samtliga dessa, och ytterligare 88 fotografer. De flesta är inte medlemmar i klubben men de tillhör de mest aktiva i dagens filmbransch, som Linus Sandgren, Fredrik Wenzel, Ita Zbroniec-Zajt, Ragna Jorming, Peter Mokrosinski, Hoyte van Hoytema och Olof Johnson.

 

FSF-medlemmarna kan köpa denna unika bok till priset av 175 kr plus porto, totalt 230 kr. Sätt in summan på Fotoklubbens Plusgirokonto 60 57 06-1 så kommer boken på posten! Ange den adress du vill ha boken skickad till, om det inte är din vanliga privatadress. Finns det inte plats i Internetbankens meddelanderuta, skicka ett mail med namn och adress till roland.sterner@telia.com! Om du är medlem och bor i Stockholm kan du spara in portokostnaden genom att boken helt enkelt överlämnas vid ett kommande FSF-möte, ange i så fall att du vill göra så i samband med att du betalar.

 

Även de som inte är medlemmar i FSF kan köpa boken på samma sätt, och då är priset 250 kr plus porto, dvs 305 kr.

 

Mer info om Fotoklubben finns på hemsidan www.fotoklubben1918.se.