FSF Styrelse

Ordförande: Ragna Jorming / Erik Persson

Vice ordförande: Andra Lasmanis

Sekreterare: Charlotta Tengroth

Kassör: Roland Sterner

Styrelseledamöter: Ewa Cederstam, Lukas Eisenhauer, Jens Fischer, Alex Lindén, Iga Mikler, Sophia Olsson, Michael Petersen, Frida Wendel

Suppleanter: Ulf Brantås, Håkan Holmberg, Nicklas Karpaty, Andres Rignell, Bratislav Stankovic, Per Arne Svensson

FSF:s representanter i övriga landet: Hans Hansson, Michael Petersen