FSF Styrelse

Ordförande: Ragna Jorming / Erik Persson

Vice ordförande: Andra Lasmanis

Sekreterare: Charlotta Tengroth

Kassör: Lukas Eisenhauer

Styrelseledamöter: Ewa Cederstam, Jens Fischer, Alex Lindén, Michael Petersen, Frida Wendel, Iga Mikler

Suppleanter: Ulf Brantås, Håkan Holmberg, Kenneth Ishii, Malin Nicander, Andres Rignell, Roy Rossovich, Bratislav Stankovic, Per Arne Svensson

FSF:s representanter i övriga landet:

Skåne: Nille Leander, JonRudberg

Götebrog: Michael Petersen

Norrland: Stefan Hencz