FSF Styrelse

Ordförande: Kenneth Ishii / Alex Linden

Sekreterare: Charlotta Tengroth

Kassör: Roland Sterner

Styrelseledamöter: Anders Bohman, Ewa Cederstam, Lisabi Fridell, Malin Nicander, Jon Rudberg, Roy Rossovich, Bratislav Stankovic

Suppleanter: Olof Johnson, Markus A. Ljungberg, Lars Pettersson, Andres Rignell, Frida Wendel

FSF:s representanter i övriga landet:

Syd: Nille Leander

Väst: Michael Petersen

Norr: Stefan Hencz