FSF Styrelse

Ordförande: Iga Mikler / Alex Lindén

Sekreterare: Charlotta Tengroth

Kassör: Roland Sterner

Styrelseledamöter: Anders Bohman, Ulf Brantås, Ewa Cederstam, Lisabi Fridell, Malin Nicander, Jon Rudberg

Suppleanter: Kenneth Ishii, Lars Pettersson, Andres Rignell, Roy Rossovich, Bratislav Stankovic, Per Arne Svensson, Frida Wendel

FSF:s representanter i övriga landet:

Syd: Nille Leander

Väst: Michael Petersen

Norr: Stefan Hencz