FSF Styrelse

Ordförande: Olof Johnson / Alex Lindén

Sekreterare: Charlotta Tengroth

Kassör: Roland Sterner

Styrelseledamöter: Ulf Brantås, Ewa Cederstam, Kenneth Ishii, Malin Nicander, Frida Wendel

Suppleanter: Michael Petersen, Lars Pettersson, Andres Rignell, Roy Rossovich, Bratislav Stankovic, Per Arne Svensson

FSF:s representanter i övriga landet:

Skåne: Nille Leander, JonRudberg

Götebrog: Michael Petersen

Norrland: Stefan Hencz