FSF Membership

(In english below)

Om föreningen
Föreningen Sveriges Filmfotografer är en ideell intresseorganisation med syfte att främja filmfotografen såväl inom det konstnärliga som det tekniska området, liksom att ta tillvara filmfotografens intressen, samt att fungera som en social samlingsplats där filmfotografer kan mötas och samverka. FSF vill verka för en utveckling och upprätthållande av filmfotografi som konstform och hantverk.

Om medlemsskap
Det är vi som medlemmar som tillsammans skapar FSF. Medlemskap i föreningen ska ses som en kvalitetsstämpel, och kan endast erhållas genom inbjudan som baserats på en rekommendation. Man kan alltså inte ansöka själv.

I föreningen finns fyra typer av medlemmar. DoP-medlem, Associerad filmfotograf, Associerad medlem och Hedersmedlem.

Om rekommendationer
För att rekommendera någon för medlemskap måste man själv vara DoP-medlem sedan minst två år tillbaka. Man får maximalt rekommendera två stycken kandidater per år. Rekommendationen sker genom att den som vill rekommendera någon fyller i det formulär som knappen nedan länkar till. Ett ifyllt formulär ska vara medlemskommittén tillhanda senast 31 december kl 24.00 för handläggning inför kommande årsmöte. Det skadar inte att vara ute i god tid. Försent inkomna eller ofullständiga rekommendationer behandlas ej. Den som rekommenderar kan komma att kontaktas för ytterligare information. En rekommenderad kandidat som inte inbjuds till medlemskap kan rekommenderas igen. Detta bör ske av samma person om inte speciella skäl föreligger. Vederbörande bör då peka på hur den rekommenderades yrkesskicklighet har utvecklats sedan föregående tillfälle.

Associerade medlemmar kan rekommenderas för DoP-medlemskap tidigast efter två års medlemskap, Även här bör det finnas en utveckling att peka på, förutom uppfyllande av de formella kriterierna. Associerat medlemskap medför ingen garanti för framtida DoP-medlemskap.

Ett tips till dig som rekommenderar är att inte dra in den rekommenderade i processen eftersom det inte är ett ansökningsförfarande. Därmed skickas inte heller motiveringar ut till de som rekommenderats. I vår bedömning tar vi hänsyn till erfarenhet, hantverksskicklighet, ledarskap, konstnärskap och visuellt berättande.

Om antagningsprocessen
DoP-medlemmar har rätt att rekommendera kandidater som de bedömer uppfyller medlemskriterierna och de tror kommer bidra till föreningen. Fullständiga, och i tid inkomna rekommendationer bereds av medlemskommittén som skickar beslutsunderlag till styrelsen, som i sin tur röstar om vilka rekommendationer årsmötet ska ta ställning till. Det är årsmötet som slutgiltigt beslutar om inbjudan till medlemskap. Vid bifall skickar medlemskommittén en inbjudan direkt till kandidaten så att denne får ta ställning till om man vill bli medlem eller inte. Avslag kommunicerar medlemskommittén till den som rekommenderat.

 

Skicka in din rekommendation via detta formulär.

 


 

Membership of the FSF is acquired by invitation only. One cannot apply oneself.

A DoP, who has been a member of the association for at least two years can nominate a candidate for membership. The deadline for this nomination is December 31. The board of the FSF can also jointly nominate a candidate.

Sponsorship: When nominating a candidate one acts as a sponsor and must see that all relevant documentation reaches the board on time so that the membership committee can make an evaluation. Membership is then decided by majority vote at the annual general assembly in spring.

There are four membership categories:

  1. DoP Member (full membership)
  2. Honorary Member
  3. Associate Cinematographer
  4. Associate Member

Criteria for DoP Membership

Membership of the FSF is to be considered a stamp of quality.
To be eligible one must have at least six years’ documented work experience as a cinematographer, and be able to show ability in visual storytelling. Longer fiction- or documentary work which has had distribution is especially meritorious. For cinematographers working in promos and/or music video, other tv-production or video artists it is harder to gauge where to draw the line for eligibility. This must be discussed by the board and the membership committee so that individual decisions can be made. There may also be other individuals who can be eligible for full membership, but this will be decided on from a case to case basis. A full member of FSF has the right to, and should, highlight their profession by using the suffix FSF after their name in the start and/or end credits of their productions.

Honorary Membership

Retired DoP members over the age of 75 are offered honorary membership. Honorary Membership can also be offered to other non-DoP:s who have significantly contributed to the art of cinematography.

Associate cinematographer

Associate Cinematographer membership can be seen as a junior membership for cinematographers who have at least three years’ experience in the profession. Newly graduated cinematographers from STDH (The National Film School of Stockholm), the Danish, Norwegian and/or Polish National film schools can be eligible. Associate Cinematographers receive invitations to all meetings and activities held by the FSF, but cannot vote at the annual general assembly, nor do they have the right to use the suffix FSF after their names. Associate Cinematographers can in time be offered full DoP membership.

Associate member

Full members of the FSF can nominate for associated membership for e.g focus pullers, gaffers, grips, DIT:s, colorists or other professionals working close to cinematography. Similarly, at least three years of professional experience is required.

How are the candidates nominated?

By completing this nomination form.

Deadline: December 31

 

Annual membership Fees

  • DoP Member: 2000 SEK
  • Honorary Member: no fee
  • Associate Cinematographer/Member: 1000 SEK