About FSF

OM FSF
Föreningen Sveriges Filmfotografer (FSF) är en ideell intresseorganisation med syfte att främja filmfotografin såväl inom det konstnärliga som det tekniska området, samt att fungera som en social samlingsplats där filmfotografer kan mötas och samverka. FSF vill verka för en utveckling och upprätthållande av filmfotografi som konstform och hantverk.
Medlemskap kan endast erhållas genom inbjudan och skall utgöra en försäkran om våra medlemmars kvalifikationer som filmfotografer.

Information om medlemskap i FSF.

 


ABOUT FSF
Föreningen Sveriges Filmfotografer (FSF) is a non-profit association with the purpose to promote cinematography in both the artistic and the technical field, as well as functioning as a social meeting ground where cinematographers can meet and cooperate. FSF strives for the development and maintenance of cinematography as an art form and craft.
Membership can be received by invitation only, and is meant to be an assurance of the qualifications of our members as cinematographers.

Information about FSF membership.