100 miljoner till svensk film

Idag, den 12 juni, har regeringen fattat beslut om ett nytt produktionsstöd för svensk film. Den nya stödformen har initierats av Svenska Filminstitutet i samarbete med Sveriges Filmproducenter och godkänts av Filmavtalets parter.

Den nya ordningen innebär att det nu finns ytterligare ett sätt att söka pengar på, förutom det ordinarie systemet med konsulenter. Stödet gäller filmer med stor publikpotential och urvalet ska ske på marknadsmässiga grunder (finansieringsgrad, distribution, upphovsmännens track record m m).

Pengarna kommer från det publikrelaterade stöd som enligt filmavtalet ska betalas ut i efterskott till filmer som nått en stor publik. Här har de senaste åren bildats ett överskott som nu används för att istället stödja produktioner på förhand. Liknande stöd har varit vitaliserande i både Danmark och Norge.

Detaljkriterierna utarbetas på Filminstitutet just nu och stödet kommer inom kort att utlysas för ansökningar. Deadline beräknas bli i mitten av augusti. Ytterligare ett ansökningstillfälle kommer att ske senare i höst. Just nu finns 100 miljoner kronor i potten. Stödet kommer att finnas kvar så länge överskottet består.

– Det känns enormt glädjande att pengar som varit låsta nu frigörs och kan användas för en kraftfull satsning på svensk filmproduktion. Detta kommer att ytterligare förstärka den framgångsvåg som vi nu börjar surfa på, säger Cissi Elwin, VD Svenska Filminstitutet.