2016 Spherical Zoom Lens Comparison Chart

Thomas Fletcher och Al Collins har gjort en sammanställning över de sfäriska zoomobjektiv som finns på marknaden 2016. Överst på sidan finns en pil där du kan ladda hem en PDF-fil i stort format.

Ladda ner här