40 miljoner till digitalisering av filmarvet

M. Stiller/ J. Jeanzon, 1922
Regeringen har i budgetpropositionen 2014 beslutat om en särskild satsning på digitalisering av filmarvet – totalt anslås 40 miljoner kronor under de kommande fem åren.

Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet:

– Vi är mycket glada över att regeringen fattat detta beslut som i grunden handlar om att göra allas vår filmhistoria tillgänglig nu och i framtiden. Svensk film är inte bara den nya filmen, utan 100 år som både är en kulturskatt och en ovärderlig källa för den som vill lära sig om Sverige det senaste seklet.

Bild: M. Stiller/ J. Jeanzon, 1922

Bakgrunden till digitaliseringen kan sammanfattas med två ord: hot och möjligheter.

Digitalisering är en nödvändighet om filmarvet – från de äldsta filmerna till nyare från de senaste decennierna – alls ska kunna ses på bio eftersom biograferna numera är digitaliserade. Och det är bråttom: enligt bedömningar av bl a EU-kommissionen rör det sig om en period på 7-10 år då det fortfarande finns utrustning kvar för att genomföra stora analoga skanningsprojekt.

Men digitaliseringen innebär också möjligheter att tillgängliggöra filmarvet på ett helt nytt sätt. När filmerna enbart funnits på analoga 35mm-kopior har de bara kunnat visas på biograf men digitalt kan de även visas på webben, dvd, tv, digitala biografer och framtida medieformer.

Genom denna satsning beräknas ca 500 filmer kunna digitaliseras. I Filminstitutets arkiv finns totalt omkring 2 500 svenska långfilmer.

Här finns en rad frågor och svar från tidigare i år om digitalisering av filmarvet