A-cam dII klar för leverans

Ikonoskop är nu redo att leverera A-cam dII med början i oktober. Minneskortet finns nu i 160 GB vilket ger 34 minuter med 25 b/sek., vilket är 240 MB sekunden. Kameran spelar in okomprimerad signal till formatet Adobe DNG.
Titta på denna video