A Hidden Life

Filmfotografen Joerg Widmer diskuterar sitt arbete med filmen        A Hidden Life av Terrence Malick, här intervjuad av François Reumont. En läsvärd artikel från våra franska kollegors hemsida, som kan läsas på engelska i översättning av Alexander Baron-Raiffe.

Läs här