Aaton Delta Penelope på gång

Aaton Delta Penelope
Nu börjar Aaton bli färdiga med sin digitala 4K kamera, Delta Penelope. De jobbar för fullt i Grenoble och räknar med att kunna leverera till sommaren. Att det tagit lite tid beror bl.a. på att kameran från början var konturerad för att kunna användas både till ett filmmagasin och ett digitalt magasin.

Under resans gång blev det mer och mer ointressant med film, då det finns många filmkameror stående på hyllorna hos hyrbolagen. Därmed kunde kameran göras enbart digital och därmed billigare och lättare då de inte behövde ha frammatning och motorer för frammatning av filmen samt uppspolning i magasinet.

Ladda hem senaste broschyren här som pdf

Intressant är hur JPB, Jean Pierre Beauviala, har löst att på mekanisk väg med slutaren minska ljuset, utan att använda kraftiga gråfilter vid dagsljustagningar. Han har helt enkelt gjort en s.k. ”multi-slot” på den ställbara slutaren. Små springor som släppet igenom mindre ljus. JPB hade denna idé för många år sedan för filmkameran och har tagit ut ett patent. Problemet är annars att spegelreflexsökaren blir för mörk med kraftiga gråfilter och problemet med IR-genomsläpp med kraftiga gråfilter.