Åke G. Nilsson har lämnat oss

image
Filmfotografen Åke G Nilsson, FSF, har avlidit 89 år gammal. Åke tillhörde pionjärerna inom svensk filmindustri och arbetade under många år på SF som B-fotograf till Gunnar Fischer. Därefter kom han till nystartade SVT i Malmö där han arbetade fram till sin pensionering 1983.

Åke föddes in i film-och teatervärlden. Föräldrarna, Valborg och Gustav Nilsson, var knutna till Hippodromen i Malmö och tillhörde sommartid ett resande teatersällskap. Valborg, född Ljungberg, medverkade i flera filmer som spelades in i Kristianstad, dåtidens filmmetropol. Åkes trygghet blev fastrarna i Stockholm där han utbildade sig till
fotograf. Han var assistent till Arne Sucksdorf under inspelningen av Människor i stad, 1947, en film som två år senare vann svensk films första Oscar.

Arbetet tillsammans med mästaren Sucksdorf inspirerade Åke att följande år producera två egna kortfilmer åt filmbolaget Sandrews. Båda handlar om gotländska fyrvaktarfamiljer. Svensk utpost spelades in på Gotska Sandön och Fyren vid Hoburgs fyr. Filmerna visades häromåret under en filmfestival i Visby.

Som B-fotograf på SF under 50-talet filmade Åke åt regissörer som Hasse Ekman och Ingmar Bergman. Förste fotograf var oftast Gunnar Fischer. Åke tog flera av stillbilderna i Det sjunde inseglet och hans bild av döden som spelar schack med riddaren gick över hela världen när Ingmar Bergman avled i fjol.

I slutet av 50-talet blev Åke chefsfotograf på det nystartade Malmö TV. Han arbetade med drama, dokumentärer, nyheter och underhållning. Många blev oförglömliga publiksuccéer som “På luffen” med Lasse Holmqvist och “Skånska gods och herresäten” med Lars Madsén. 1961 gifte Åke sig med Hanne Møllnitz, då anställd på Danmarks Radio. De fick två döttrar, Anett och Marianne, och senare barnbarnen Lilja och Sofie.

Åke gick i pension 1983 men fortsatte att filma åt TV när det snabbt behövdes en duktig fotograf för nyhetsinslag runt om i landet.

Att gå på stan med Åke var en märklig upplevelse. Han var stor och stilig och påfallande lik skådespelaren Sean Connery vilket omvärlden noterade. Och det blev det smeknamn han fick på vårdhemmet Valltorp i Helsingborg, där han tillbringade de sista veckorna i sitt liv.

Familjerna Nilsson och Ljungberg

insänt av

Kerstin Ragab (född Ljungberg)
Engarns byväg 1, 185 94 Vaxholm. Tel: 08-54137613