Alfonso Cuarón and Emmanuel Lubezki Chat About the Cinematography of ‘Roma’

Här en intressant artikel och video (trailer) om filmen ROMA.

Länk till nofilmschool.com

Q&A with Writer/Director Alfonso Cuarón, video