Amiran är bättre än Alexa Studion både avseende brus och färgseparation

Alexa vs Amira test

Caj Müller, skriver:

Det började med att jag i graden “kände” att Amiran behövde färre korrigeringar och att det gick lättare att få fram en färdig grade. Dessutom upplevde jag att den hade mindre färgstick och brus i lågdagrarna än Alexan. Även färgerna generellt var bättre separerade.
De här observationerna var alldeles för subjektiva eftersom jag inte gjort konkreta jämförelser.

Därför genomförde jag följande jämförelse:

En Amira och en Alexa mountades bredvid varandra med samma optik (UP 40), samma bländare, ISO 800, 25 fps, PRORES 4444. Båda kamerorna rullade samtidigt.

I graden ljusatte jag sedan Amiran och lade därefter på samma grade på Alexan. De fungerade inte eftersom de inte överensstämde i originalexponeringarna. Därefter gjorde jag de mer lika med separata ljussättningar. Resultatet styrkte mina misstankar visar som sagt att Amiran är renare och bättre än Alexan. Har bifogat en stillbild där ni kan se skillnaderna och göra egna bedömningar. Hoppas att jag inspirerar andra till fortsatta tester. Amiran verkar vara mycket mer än en vad ARRI själva beskriver den, en utmärkt dokumentär och beställningsfilms kamera som klarar 200 fps.

Viktigt att nämna är att jämförelsen inte ännu omfattar Alexa XT och att det gjorts i PRORES inte raw. Jag ska inom kort göra samma test mot greenscreen och jämföra Amira, Alexa Studio och Alexa XT som jag gärna delar med mig av om ni är intresserade.

Caj Müller, DP/Senior colorist.

Beckholmen Film
Beckholmen, Hus 526
115 21 Stockholm

+46-70-7948215