”Analog film fortsatt bäst”

John Christian Rosenlund, FNF

Denne filmen kunne ALDRI blitt gjort på et digitalt format

berättat den Norske filmfotografen John Christian Rosenlund, FNF, om filmen ”Människor i solen”

Läs här John Cristian Rosenlunds artikel i Norska Rushprint