Ändrad känslighet påverkar tonomfånget

Dynamic Range
Arris Alexa har en ”normalkänslighet” motsvarande 800 ISO. Ändrar man känsligheten ändras tonomfånget.
Läs Art Adams artikel