Anette Novak blir Filminstitutets nya VD

Styrelsen för Svenska Filminstitutet har utsett Anette Novak som ny VD. Anette Novak kommer närmast från tjänsten som direktör för Statens medieråd.
”Det är med stor glädje jag i dag kan berätta att Anette Novak blir Svenska Filminstitutets nya VD. Filmen i Sverige och internationellt står inför omvälvande förändringar givet digitaliseringen och förändrade tittarvanor. Filminstitutet behöver därför en stark ledare och samlande kraft som kan klara att utveckla verksamheten i takt med de omvärldsförändringar vi ser. I Anette Novak hittade styrelsen denna förmåga”, säger styrelseordförande Claes Ånstrand.
”Filmen har en central roll i vårt samhälle. Filminstitutet har ett brett och komplext uppdrag – att värna vårt filmarv, stärka den rörliga bildens roll i utbildningen och att stimulera fortsatt utveckling, produktion och spridning av svensk film. Anette Novak kommer som VD vara den samlande kraft, såväl internt som externt, som Filminstitutet behöver. Med sin breda profil kommer hon, tillsammans med sin ledningsgrupp, leda och verka för uppdraget”, avslutar Claes Ånstrand.
”Jag är glad och hedrad över styrelsens förtroende och ser fram emot att ta mig an den spännande uppgiften att leda Filminstitutet in i framtiden. Det kommer att vara utmanande, jag tar mig därför an uppgiften med stor ödmjukhet. Samtidigt känner jag mig säker på att jag – tillsammans med alla kompetenta medarbetare och skickliga och erfarna personer i den svenska filmbranschen – kommer att kunna bidra till att stärka svensk films ställning, både i Sverige och internationellt”, säger Anette Novak.
Anette Novak har sedan 2018 varit direktör och myndighetschef för Statens medieråd, som bland annat ansvarar för svensk filmgranskning. Till tidigare erfarenheter hör uppdrag som regeringens särskilda utredare för Medieutredningen (2015–16). Syftet med denna utredning var att ta fram nya verktyg för den framtida mediepolitiken. Åren 2013–18 var Anette VD för statliga IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive Institute AB. Anette Novak är utbildad journalist och har haft en lång rad chefstjänster inom området, bland annat som chefredaktör och ansvarig utgivare för Norran i Skellefteå (2009–12) men också tunga styrelseplatser, bland annat i branschorganisationen Tidningsutgivarna, Sveriges Radio och Schibsteds ägarstiftelse. Anette Novak var också Sveriges representant i World Editors Forum i många år.
Anette har en gedigen erfarenhet av att leda komplexa förändringsprocesser, digitalisering, affärsutveckling och innovation. Hon har lett managementutbildningar, strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt och coachat ledare såväl i Sverige som internationellt.
Anette Novak tillträder som VD den 4 april 2022.