Anette Novak lämnar SFI

Anette Novak lämnar sin post som verkställande direktör för Svenska Filminstitutet.
 – Anette Novak har gjort goda insatser för svensk film, styrelsen bedömer dock att det finns behov av ett annat ledarskap. Avsikten är inte att förändra verksamhetens inriktning, säger styrelsens ordförande Gunilla von Platen.
Filminstitutet har i uppdrag från staten att stärka den svenska filmen i alla led – från idé till färdig film, lansering i Sverige och världen, samt bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet för eftervärlden. Stiftelsens styrelse utses av regeringen. Verkställande direktör utses av styrelsen. Anette Novak tillträdde som vd i april 2022.

Foto: Sandra Birgersdotter