Arbetsgrupperna i FSF

Frågor om Medlemskap:
Sammankallande: Charlotta Tengroth

Hemsida / redaktion:
Sammankallande: Lasse Pettersson
Hans Hansson
P-A Svensson

Sponsorgruppen:
Sammankallande: Michael Petersen
Andres Rignell
Roy Rossovich
Jon Rudberg

Seminariegruppen:
Sammankallande: Frida Wendel
Alex Lindén
Lasse Pettersson

Festivaler/Priser/Camerimage:
Alex Lindén

Barbrokvällar:
Ewa Cederstam

Tekniska Kommittén:
Alex Lindén