Arbetsgrupperna i FSF

1. Frågor om Medlemskap:
Sammankallande: Charlotta Tengroth

2. Hemsida /redaktion:
Sammankallande: Niklas Karpaty
Alex Lindén
Andres Rignell
P-A Svensson

3. Sponsorgruppen:
Sammankallande: Michael Petersen
Ulf Brantås

4. Seminariegruppen:
Sammankallande: Ulf Brantås
Iga Mikler
P-A Svensson
Frida Wendel
Andra Lasmanis

5. Festivaler/Priser/Camerimage:
Ragna Jorming

6. Barbro:
Ewa Cederstam

7. Tekniska Kommittén:
Alex Lindén