Arbetsgrupperna i FSF

Frågor om Medlemskap:
Sammankallande: Charlotta Tengroth

Hemsida / redaktion:
Sammankallande: Niklas Karpaty
Ulf Brantås
Alex Lindén
Andres Rignell
P-A Svensson

Sponsorgruppen:
Sammankallande: Michael Petersen
Andres Rignell
Roy Rossovich
Jon Rudberg

Seminariegruppen:
Sammankallande: Frida Wendel
Iga Mikler
Alex Lindén
Andres Rignell

Festivaler/Priser/Camerimage:
Ragna Jorming

Barbrokvällar:
Ewa Cederstam

Tekniska Kommittén:
Alex Lindén