Arri utvecklar en holografisk kamera

ARRI
Arri deltar i ett projekt för att konstruera och tillverka en holografisk kamera, vilken medger upptagning av 3D-scener i realtid. En rad med mikrolinser, framtagna av forskare vid Brunel University, har varit till synes framgångsrikt integrerats med en Arri Alexa.

Denna mikrolinskonstruktion har också integrerats med en Canon EOS 5D Mark II DSLR och är i test på tv-bolaget Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Det EU-finansierade 3D Vivant Konsortiet består forskningsinstitut, universitet, företag och industrier från sju europeiska länder som, bortsett från Brunel och Arri, deltar: Institut für Rundfunktechnik (IRT), RBB, Ungerska skärmutvecklaren Holografika och forskningsdelen av italienska TV- RAI.

Centralt för utformningen av systemet är förståelsen av fördelar och nackdelar med att använda en holoscopic adapter bestående av reläobjektiv och mikrolinskonstruktion i motsats till montering av linserna direkt på sensorn. Den viktigaste fördelen med den förra är flexibiliteten att montera många typer av objektiv för att undersöka vad som är optimalt för den valda skärmtypen. Men nackdelarna är förlust av ljusgenomströmning och ytterligare vinjettering av microimages vid hög bländare.

Tester kommer att utvärdera hur stort dynamiskt omfånget är och hur högt signal-brus-förhållandet är och om Alexa kan övervinna dessa nackdelar.

Brunel har också utvecklat en förhandsvisningsprogramvara för holoscopic synvinkel bilder och arbetar för närvarande med Arri på en fullt integrerad programvara för både Canon och Alexa.

I sökandet efter bättre kodningseffektivitet, High Efficiency Video Coding (HEVC) testas.

Enligt Arri: “Vi är glada över att vara involverade i arbetet på en holoscopic visningtekniken med 3D Vivant, och det finns också ett behov av att koppla denna långtgående projekt till dagens möjligheter och de utmaningar som 3D-film och program för programmakare. Arri måste ansluta 3D-lösningar man har på plats nu (t.ex. Alexa M kamera och partnerskap with3ality och Cameron-Pace Group) med ny teknik och långsiktiga FoU. Som en del i denna strategi beslutade vi att gå med i 3D-IC (3D Innovation Centre i Berlin) som en av grundarna och ingå i en grupp att försöka finna pragmatiska sätt att integrera 3D-innovationer i realworld produktionens infrastruktur. “

3D-IC initierades av det tyska federala ministeriet för ekonomi och teknik, och har bildats vid Fraunhofer Heinrich Hertz Institute.

Arri tillägger: “Vi ser synergier i att utvärdera och sprida 3D Vivant teknik genom de olika resurser som 3D-IC har. I själva verket ser vi väldigt mycket fram emot det spännande arbete som utförs av 3D Vivant till uppmärksamheten av industriella partners leverantörer och användare. “

www.3dvivant.eu