Årsmötet 2006 är avklarat

Den 16 februari hölls FSF:s årsmöte 2006 på Filmhuset. 19 medlemmar hade mött upp. Ett protokoll är nu skrivet och ska justeras för att därefter utsändas till alla medlemmar. Det skickas per mail till dem som har en sådan och per post till övriga.

Vi vill redan nu välkomna de nya medlemmarna Ewa Cederstam och Fredrik Bäckar. Båda har mångårig erfarenhet som filmfotograf inom olika genrer. Ewa Cederstam utbildades på Dramatiska Institutet under åren 1996–1999 och Fredrik Bäckar har studerat på London International Film School.