Artikel om Malik Bendjellou i The Hollywood Reporter

The Hollywood Reporter
Tidningen The Hollywood Reporter uppmärksammar stort Malik Bendjellous tragiska bortgång med en stor artikel i senaste numret och hans porträtt pryder omslaget. Tillskillnad mot svensk press skriver tidningen ingående om självmordet och Maliks sista dagar, samt intervjuar Malik Bendjellouls vänner, producenten Karin af Klintberg och programledaren Per Sinding Larsen.

Länk till The Hollywood Reporter