Aspect Ratio in Cinema: Explained by Seamus McGarvey || Spotlight

En lite kort film om hur Seamus McGarvey ser på valet av format när du skapar film.

Se filmen här