Charlotta Denward lämnar Svenska Filminstitutet

Charlotta Denward
Charlotta Denward, chef för avdelningen Produktionsstöd och lansering, blir ny produktionschef på Svensk Filmindustri.
Charlotta Denward tillträdde tjänsten på Filminstitutet i december 2006, och kom då från en roll som producent på bolaget Filmlance. Hon var även tidigare filmkonsulent för barn- och ungdomsfilm på Filminstitutet 1996-2000. Som produktionschef på Svensk Filmindustri blir hon ansvarig för de filmer och program som bolaget producerar.

Det har varit väldigt spännande år på Filminstitutet och fantastiskt roligt att få vara med när svensk film är så stark och har så stora framgångar, både kvalitativt och publikt. Men när jag fick detta erbjudande kunde jag inte tacka nej, säger Charlotta Denward.

Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet:

Charlotta Denward blir svår att ersätta. Hon är en av de smartaste personer jag träffat och jag kommer sakna samtal och samarbete med henne. Men efter sex år på Filminstitutet och med ett så spännande nytt jobb kan jag bara gratulera henne och hoppas på nya former av samarbeten.
Som avdelningschef för Produktionsstöd och lansering har Charlotta Denward ett övergripande ansvar för Filminstitutets stödgivning inom dessa områden, men besluten om produktionsstöd föreslås av filmkonsulenterna och fattas formellt av VD. Charlotta Denward har dock med omedelbar verkan frånträtt sin insyn i projektansökningar och beslutsprocesser. Hon tillträder sitt nya jobb den 1 november.

Rekryteringen av en ny produktionsstödschef kommer att inledas omgående, och en t f produktionsstödschef kommer att utses för den tid rekryteringsprocessen pågår.