Cinematography Tips From Oscar Winning DP Robert Richardson

Här en video med några tips från Robert Richardson, ASC.
Se videon här