Corona 2020 – ny kortfilmssatsning från SFI

Coronaviruset och dess effekter har påverkat vår värld på sätt vi bara har börjat förstå vidden av. Nu lanserar Svenska Filminstitutet en ny kortfilmssatsning som kan skildra vår samtid i coronavirusets skugga.
Läs mer här
Mer info och riktlinjer för stödet finns här