Den nya 16 mm Aaton XTRprod2

image
En ny och uppgraderad Aaton XTRprod med tilläggssiffran 2 kommer att visas på NAB nu i april.
Nytt är att det finns plats för två batterier med tanke på all den ström som videoassist, monitor, zoom- och skärpemotorer, mm, drar.

Ny är också en kopplingsbox för inkoppling av tillbehör som är fristående från kamerans strömkrets. En ny videoassist med progressiv scan ger en fördubbling av den vertikala upplösningen av videobilden.

Ett extra rör för enklare fastsättning av objektivmotorer kan sättas på kamerans högra sida. På denna sida finns också en extra strömbrytare för start och stopp av kameran, lätt åtkomlig för B-fotografen.

Se Aatons hemsida för mer information.