Det blir ingen FSF-glögg i december

Vi i styrelsen hade glatt oss så mycket över att få träffa er alla i december över en glögg… Det känns mycket ledsamt att inte kunna arrangera någonting för er medlemmar pga covid. Nya tag 2021.