DFF tar hjälp av förhandlare

Våra filmfotografkollegor i Danmark, DFF, önskar framöver att ta hjälp av en förhandlare när det skall ingås kontrakt mellan fotograf och producent, och DFF har översänt följande brev till Producentföreningen i Danmark.

Medlemmer af Dansk Filmfotograf forbund (DFF) ¯nsker fremover at g¯re brug af en “forhandler”, når der indgås kontrakt mellem fotograf og producent, og forbundet har fremsendt nedenstående orientering til Producentforeningen:

“Som I måske allerede ar h¯rt, ¯nsker DFFs medlemmer fremover at g¯re brug af en Forhandler, når der indgås kontrakt mellem fotograf og producent. Vi har nu fundet personen, somvi ¯nsker skal varetage medlemmernes interesser, nemlig Stine Br¸el, som er ansat fra 1. maj i år.
Den overenskomst, der allerede er indgået, vil naturligvis stadig v