Digital information

Den snabba utvecklingen inom digital filmbearbetning med bl.a. DI (Digital Intermediate) har skapat nya arbetsvägar och många nya facktermer. Quantel har på sin hemsida flera intressanta publikationer om just digital teknik både gällande film och High Definition.

Ladda hem Ouantels DI Guide här.

Quantels Digital Factbook finns här.