Djupskärpesimulator

På denna sida kan du simulera hur djupskärpan förändras vid olika bländare och med olika brännvidder. Praktiskt att ha tillgång till när man skall förklara hur en bild kommer att gestalta sig.

Länk till dofsilulator