Do we need shooting “raw” to achieve the best quality, which are advantages and drawbacks?

Louis-Philippe Capelle, SBC
I en artikel på Imago:s web-sida skriver den Belgiske filmfotografen Louis-Philippe Capelle, SBC, om kvalitén på HD-video samt komprimerat och okomprimerat RAW-format. Är det verkligen den kvalitetsskillnad som motiverar den extrakostnad i form av lagringsutrymme och extra efterarbetskostnad som RAW kräver?

Här är länken till artikeln hos Imago