Drönare med kamera ska inte behöva tillstånd

Regeringen har nu kommit med sin utlovade lagrådsremiss där man föreslår att kamerautrustade drönare inte ska omfattas av kameraövervakningslagen. Det innebär att företag och privatpersoner ska kunna använda drönare utrustade med en kamera utan att behöva söka de särskilda tillstånd som krävs idag. Myndigheter ska dock inte omfattas av undantaget.

Läs hela lagrådsremissen