Drönarefoto tillåtet från 1 augusti

Idag sa riksdagen ja till att tillåta drönarefoto för privatpersoner och företag från 1 augusti.

Så här skriver riksdagen i sitt betänkande:

“Utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det. Den personliga integriteten kommer att skyddas av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen och det är dit utövaren kan vända sig för vägledning och information.”

Den nya lagtexten som adderas till kameraövervakningslagen (2013:460) lyder:

“Lagen gäller inte vid kameraövervakning som sker från ett obemannat luftfartyg, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.”

Här kan du läsa hela betänkandet från justitieutskottet.