Dunkirk Post: Wrangling Two Large Formats

ASC-magazine har en intressant artikel om filmen Dunkirk, fotograferad av Hoyte van Hoytema, ASC, NSC, FSF, med 65 mm film i både 15 perf IMAX och 5 perf 65 mm Panavision. Det är en redogörelse om efterarbetet och hur de två filmformaten blev till en 70 mm film för stora dukar.

I denna artikel finns flera länkar till artiklar om Dunkirk.

Länk till ASC-mag.