Elektra blev vald till årets BARNBIO 2013

Årets Barnbio 2013
Grattis Elektra Folkets Bio som tilldelats Biografcentralens utmärkelse Årets barnbio!
Motiveringen lyder:

”För en inspirerande och rik verksamhet där små och stora barn uppmärksammas och med öppen famn bjuds in till biografen för att både se och göra egna filmer. En biograf som bjuder in till delaktighet och engagemang och där omtanken om filmkvalité och barnens bästa alltid hamnar högst!”

Priset delas ut i samarbete med BUFF Filmfestival, Sveriges Film Regissörer, Föreningen Sveriges Filmfotografer och Regionala filmresurscentrums samarbetsråd.

Priset består av 15 000 kronor och en plakett och vanns med följande motivering:“För en inspirerande och rik verksamhet där små och stora barn uppmärksammas och med öppen famn bjuds in till biografen för att både se och göra egna filmer. En biograf som bjuder in till delaktighet och engagemang och där omtanken om filmkvalité och barnens bästa alltid hamnar högst.” Som en av tre nominerade biografer förärades även Folkets Bios biograf i Angered med en plakett.