Fem nya stödsatsningar från SFI

Ett av Filminstitutets fokusområden är att stärka den svenska filmen. Det gör vi på många olika sätt, en möjlighet är att initiera tidsbegränsade stödsatsningar kopplade till definierade behov. Inom de kommande veckorna kommer Filminstitutets produktionsstödsenhet ha utlyst totalt fem olika initiativ. Tisdagen den 4 juni bjuder Filmrummet in till en genomgång av samtliga satsningar.

Det första initiativet utlystes den 8 maj och fokuserar på publik ungdomsfilm. Det andra, It´s love!, blev officiellt den 13 maj och är inriktat på genren romantisk komedi i kortfilmsformat. Den tredje och fjärde satsningen kommer att utlysas den 17 maj respektive 3 juni. Avslutningsvis kommer ett femte initiativ avslöjas under Filmrummet – en stor satsning i det korta formatet i samarbete med SVT.

Det kommer att finnas möjlighet till frågor och dialog både under Filmrummet och efteråt då representanter för de olika stöden är tillgängliga. Vi kommer också att gå igenom det sista stödet i den nya stödordningen; Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat.

Medverkande:

Helen Ahlsson, filmkonsulent Moving Sweden, Svenska Filminstitutet

Ami Ekström, filmkonsulent kortfilm och nya format, Svenska Filminstitutet

Jenny Gilbertsson, filmkonsulent barn och unga, Svenska Filminstitutet

Helena Ingelsten, projektledare SVT dokumentär och kortfilm

Magdalena Jangard, chef för produktionsstödsenheten, Svenska Filminstitutet

Lina Norberg Johansson, talangansvarig, Svenska Filminstitutet

Datum och tid: Tisdag den 4 juni kl 10.00–11.00

Plats: Bio Victor i Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm.

Fri entré, men anmälan krävs