Film Maker’s Guild – ett nytt serviceföretag

Det Svenska företaget Film Maker’s Guild erbjuder lokala film/TV-produktionsbolag och filmskapare världen över hjälp med att hitta resurser och material som av olika anledningar (geografiskt, tidsmässigt, specialistkrav etc.) är svåra att producera för det lokala produktionsbolaget, det som oftast faller under kategorin “Supplementary Footage”.

Därmed får också filmfotografer/producenter möjlighet till extra frilansjobb via denna marknadsplats. En online marknadsplats med specialiserade verktyg för “clients” att kunna lämna in filmuppdrag, genomföra budgivning, tilldela en eller flera uppdraget samt köpa beställt material från en eller flera “contributors”

-Jag, Leif Byström, har sedan några år som hobbyprojekt först och från ungefär ett år tillbaka aktivt jobbat med ett projekt som nu är ett eget svenskt företag med snart en egen produkt. Projektet heter Film Maker’s Guild och är en “on demand” online marknadsplats och samlingspunkt som i första hand förmedlar skräddarsydda filmuppdrag mellan filmproducenter och fotografer, men också mellan filmproducenter och filmproducenter. Rollerna är client/contributor (uppdragsgivare/utförare). Ett bolag/person kan inneha båda roller, dvs i ett projekt ge uppdrag, i ett annat projekt ta filmuppdrag.

-Jag var tidigare CTO (2007-2010) för Ikonoskop och framförallt deras A-Cam DII (R.I.P.). Efter det så var jag R&D ansvarig för Image Systems (fd Digital Vision), som bl.a. utvecklar och säljer efterbehandlingsverktyget Film Master Nucoda/Phoenix för Film/Video-produktion och restaurering. Bolaget består i nuläget av fyra personer.

-Ett exempel; Låt säga att du behöver “en man i blå caftan, 14 sek, EXT. Desert, ridande på en kamel in i solnedgången”. Istället för att skicka en 2nd unit ned till Marocko, så lägger du upp detta som ett uppdrag på fmguild.com

-Efter två dagar så har du en tjej från just Marocko samt två killar från Egypten som är villig att anta uppdraget. Du tilldelar en eller flera uppdraget tillsammans med en överenskommen “Assignment Fee”. Du kan sedan låta en colorist granska uppladdat material utifrån en eller flera högupplösta referensbilder för att kolla bilddynamik etc. samt titta på alternativt ladda ned vald proxy (t.ex. QT) utifrån en regissörs/producents/DOPs synvinkel. Efter granskning väljer du att köpa en eller flera leveranser och betalar en överenskommen “Winning Fee”. Din totala budget för uppdraget är summan av dina Assignment/Winning Fee´s.

-Vi har även ett samarbete med min tidigare arbetsgivare Digital Vision, där vi kommer att använda en del av deras bildförbättrings- och bildkorrigeringsalgoritmer (d.v.s. DVO Tools). Detta (1) för att kunna leverera optimalt granskningsmaterial till producenten, (2) erbjuda samma funktioner applicerat på det slutmaterial som laddas ned. Denna feature innebär att Film Maker’s Guild får ett mycket större upptagningsområde av potentiella “Contributors”.

-Som “Client” kan du också granska Contributors track record på webbsidan via vårt rankingsystem, du kan granska referensportföljer, du kan innan, under och efter uppdraget kommunicera med Contributors via inbyggda chatt-, feed- och video-verktyg.

-Film Maker’s Guild kommer initialt att inrikta sig på uppdrag av typen “single-shot”, “multi-shot” (t.ex. samma miljö) samt “single-scene”. Vi kommer gradvis att utöka utbudet till att täcka upp” multi-scenes” och “sub-productions”, men först måste vi krypa innan vi går och springer. Det är viktigt att våra kunder också får styra på vilket sätt vi bör förbättra våra produkter.

**Leif Byström, CEO FMGuild AB, Mob: +46 70 676074. Email: leif@fmguild.com

Beta version av webbsida FMGUILD