Filmavtalet skrotas

Filmavtalet mellan SFI och filmbranschen skall skrotas skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke på DN:s debattsida. Istället skall det införas ett statligt filmstöd. I artikeln slår hon fast att de ekonomiska medlen till svensk film inte kommer att minska, men besked om exakt nivå dröjer till höstbudgeten.

Läs artikeln på DN:s webb