Filmen The Mummy

Här ett stort reportage från British Cinematographer om nyinspelningen av The Mummy med Ben Seresin, BSC, ASC, som fotograf.

Läs här