Filmfotografen Stig Hallgren, FSF, har lämnat oss

Filmfotografen Stig Hallgren, FSF
Fredagen den 25 april begravdes Stig Hallgren i Tyresö kyrka, i närvaro av en stor vänkrets, där det också ingick representanter för Lions, Teaterorden TSO, FSF och Fotoklubben.
Efter begravningen hölls en minnesstund i Tyresö Bygdegård, och där hölls många tal som gav exempel på Stigs mångsidiga gärning som fotograf och familjefar. Stig var lågmäld och anspråkslös men hade en äventyrlig bakgrund som bland annat innefattade resor till Antarktis och Sydamerika.

Stig var född 1925 och därmed en av FSF:s äldsta medlemmar och dessutom föreningens kassör under många år. Hans karriär inom filmen inleddes på 40-talet, då han fick jobb på laboratoriet Kinocentralen.
En beskrivning av Stigs första tid i filmbranschen finns på FSF:s hemsida, en intervju som gjordes av Fotoklubbens Lasse Pettersson, FSF, 2013.

Hans samarbete med Olle Hellbom måste också framhållas, där han fotograferade en serie Astrid Lindgren-filmer på 50-talet. Vid inspelningen av TV-serien om Saltkråkan på 60-talet var han både biträdande fotograf, inspelningsledare och skådespelare!

Roland Sterner, FSF.