Filminstitutets jämställdhetsrapport ”Hit och ännu längre”

I dag presenteras rapporten ”Hit och ännu längre” som visar hur Svenska Filminstitutet har integrerat jämställdhet som en vardagsfråga i alla verksamheter.

Jämställdhetsrapporten ”Hit och ännu längre” är den första av en årlig rapport som Filminstitutet kommer att ge ut från och med 2017. Det är en sammanställning av Filminstitutets jämställdhetsarbete sedan år 2000 då regeringen formulerade ett uppdrag att främja jämställdheten inom svensk filmbransch.

Bild: Ebba Witt-Brattström, Maria Jansson, Zandra Thuvesson, Anna Serner och Åse Kleveland vid dagens Filmrum ”Hur mycket jämställdhet tål Norden?” i Filmhuset. Foto: Christopher Mair.

Ladda ner rapporten här som pdf

Rapporten går bland annat igenom:

  • Hur filmpolitiken har utvecklats på jämställdhetsområdet
  • Hur Filminstitutets interna arbete strukturerats och vilka resultat som uppnåtts
  • Hur jämställdhet är integrerat i arbetssättet på alla avdelningar inom organisationen

– Jämställdhet är ett fundament för allt vi gör. Det är ingången till en öppnare och trevligare arbetsplats när alla vet att alla har lika stort värde. Det gör vårt arbete relevantare för alla. Och det är vårt jämställdhetsarbete som säkrar att det vi gör håller den högsta kvaliteten eftersom det bara är det bästa som styr, inte könet, säger Filminstitutets vd Anna Serner.

Ett av de initiativ som fått stort genomslag i resultat och medial uppmärksamhet är ”5050 by 2020” som innebär att Filminstitutet med konkreta åtgärder jobbar mot en jämställd filmproduktion både framför och bakom kameran, till år 2020.

– I dessa tider har det blivit uppenbart att det fortfarande finns mycket kvar att göra inom jämställdhet i filmbranschen. Det är tydligt att alla organisationer måste jobba strukturerat och långsiktigt på ett grundläggande plan – kring att förändra strukturer, se till att makten fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män samt medvetandegöra slentrianmässiga snedvridningar. Filminstitutet har bland annat lyckats förmedla filmstöden jämnt mellan kvinnor och män, och därmed gjort det möjligt för fler kvinnor att få göra film, vilket i sin tur ger fler perspektiv inom filmområdet, säger Jenny Wikstrand, redaktör för jämställdhetsrapporten ”Hit och ännu längre” och analytiker på Filminstitutet.

Rapporten ”Hit och ännu längre” presenterades i Filmrummet: ”Hur mycket jämställdhet tål Norden?” som den första programpunkten under en nordisk heldag fylld av seminarier och film med levande musik på Cinemateket i Filmhuset, arrangerad i samarbete med Stockholms universitet. Detta för att fira att sajten och databasen nordicwomeninfilm.com nu även blir norsk och dansk.

Länk till Nordic Women in Film