Filminstitutets framtidsplaner

image
Vid en branschträff i Filmhuset den 30 november presenterade Cissi Elwin sina planer för svensk film och Svenska Filminstitutets framtid.

—Vi skapar nu en ny organisation för Svenska Filminstitutet som ska höja kvaliteten i svensk film och säkerställa att målen för den svenska filmpolitiken kan nås på ett bättre och mer effektivt sätt.

—Enkelt uttryckt eftersträvar vi en mer aktiv roll i den svenska filmbranschen där vi kan göra ännu mer nytta. Vi ska vara oumbärliga för filmbranschen och för en filmintresserad allmänhet och därmed skapa en starkare legitimitet för Svenska Filminstitutet, d.v.s. göra ännu mera nytta i alla led, säger Cissi Elwin, vd för Svenska Filminstitutet.

Charlotta Denward blir ny chef för Filminstitutets produktionstödsavdelning.

Satsning på produktionsområdet

—En av våra huvudprioriteringar är att förstärka och utveckla arbetet med produktionsstödet. Ett viktigt led i detta arbete är rekryteringen av producenten Charlotta Denward som ny chef för avdelningen för produktionsstöd. (se separat release om Charlotta Denward).

image
Cissi Elwin menar att många anser att den svenska filmen idag har problem med kvaliteten:

—Vi kan konstatera att nu sviker även publiken. Dessutom är många av filmprojekten underfinansierade, vilket drabbar kvaliteten.

**Vad Filminstitutet tänker göra:*

    • höja nivån för Filminstitutens stöd – både konstnärligt och resursmässigt. De projekt Filminstitutet väljer att gå in i kommer att få de förutsättningar de behöver.
    • högre finansiering för vissa projekt jämfört med idag, från i snitt 25% till 40% vilket troligtvis resulterar i cirka 20 Filminstitutsstödda filmer per år.
    • ny kompetens i form av finansiell/budgetkompetens respektive marknadskompetens för att bättre granska projekt och kvalitetssäkra dem.
    • mer pengar i projektens utvecklasfas
    • ny satsning på unga filmare och talangutveckling. Tillsammans med SVT, Film i Väst och Filmpool Nord görs en speciell satsning på långfilmer med lägre budget, för de som gör sin första eller andra långfilm.

Storsatning på webben

—Vi skapar en mötesplats på nätet för hela filmbranschen, med nyheter, reportage och diskussioner. Dessutom utvecklar vi www.sfi.se som portalen för alla som söker stöd, information om svensk film eller om Filminstitutet, berättar Cissi Elwin.

—Arbetet leds av ett riktigt starkt lag: Fredrik Zillén, vinnare av årets Publishingpris för Ica-Kurirens sajt, Mathias Rosengren, vinnare av Årets Kultursajt för www.ingmarbergman.se, och Susanne Roger, redaktör för Teknik & Människa.

—Dessutom öppnar nu www.dvoted.net – en sajt där filmintresserade ungdomar i hela Norden kan få handledning av erfarna filmarbetare, träffas, visa sina filmer och utvecklas!

Filminstitutets kärnuppdrag

Den nya organisationen kommer utgå från Filminstitutet traditionella kärnuppdrag: att säkerställa en svensk filmproduktion med hög kvalitet, att säkerställa att så stora delar av den svenska biopubliken som möjligt kan ta del av ny och gammal kvalitetsfilm och att bevara filmarvet. Det internationella arbetet kommer att stärkas.

—Den nya mer renodlade organisationen kommer att sjösättas med start nu och under 2007. Sammantaget innebär detta att Filminstitutets organisation i ett första skede kommer att minska med minst 20 tjänster, avslutar Cissi Elwin.

Charlotta Denward blir ny chef för Filminstitutets produktionstödsavdelning

Producenten Charlotta Denward får ett av Sveriges tyngsta filmjobb som chef för Filminstitutets produktionstödsavdelning.

Charlotta Denward har tidigare arbetat på Svenska Filminstitutet som filmkonsulent mellan 1996 och 2000. Bland de filmer hon beviljade produktionsstöd kan nämnas Fucking Åmål, Tsatsiki, morsan och polisen och Vingar av glas.

image
Charlotta Denward. född 1959, innehar en fil. kand. i litteraturvetenskap, teoretisk filosofi och franska och började sin filmbana som maskinist på biografen Södran i Lund. Därefter anställdes hon på Folkets Bio i samma stad och blev så småningom biografföreståndare, drev skolbio- och medieprojekt centralt inom Folkets Bio-rörelsen, och innan Charlotta slutade var hon inköpare av barn- och ungdomsfilm.

Under de senaste sju åren har Charlotta varit producent på Filmlance. Hon har producerat Elina – som om jag inte fanns, Grabben i grabben bredvid, Tur och retur och Den nya människan (i regi av Klaus Härö och som har premiär i februari 2007). År 2004 utsågs Charlotta av European Film Promotion till Producer on the Move på filmfestivalen i Cannes.

Charlotta berättar att den första kontakten med Filminstitutet var med Pia Ek på 16 mm-bokningen. Sedan dess har det gått tjugo år och hon har under sin brokiga filmbana haft kontakt med i stort sett varje avdelning. Hon vet hur det är att stå utanför och knacka på!

—Vi är glada och stolta över att Charlotta Denward tackat ja till en av Filminstitutets viktigaste poster. Charlotta är en ytterst erfaren, kompetent och uppskattad personlighet i den svenska filmbranschen.

—Vi vet att många dragit i Charlotta och därför är vi extra nöjda över att hon valt Filminstitutet, säger Cissi Elwin, vd på Svenska Filminstitutet.

Charlotta tillträder sin tjänst den 15 december.