Filmrummet

Den 9 oktober 2012 öppnades dörrarna till det första Filmrummet, ett samtal mellan Germaine Greer och Karolina Ramqvist.

Fem år och fler än 110 evenemang, på fler än 20 platser, senare vill vi veta vad du tycker och vad du vill se mer av i Filmrummet – så att det framtida Filmrummet blir så relevant som möjligt för dig.

Därför ber vi nu dig att fylla i en enkät, det tar cirka fem minuter och resultatet kommer att vara vägledande inför kommande evenemang. Vi hoppas att du tar chansen att påverka – tack på förhand för ditt engagemang!

Här är enkäten