First “Hollywood” Test of the Canon R5 in 8K RAW

På No Film School kan du läsa och se en video tagen med Canons nya 8K kamera R5.
No Film School