Fitness, deep fake och gospel får SFI-stöd

Bland de senaste projekten som beviljats produktionsstöd finns Magnus von Horns Sweat om sociala mediers bräcklighet, dokumentären Kören av Amanda Pesikan om Tensta Gospel Choir samt de första filmerna i projektet Glöd, satsningen på kortfilm på de nationella minoritetsspråken.

Foto: Nils Petter Lotherington

Läs mer om alla filmerna på SFI nyheter