Framtidsfrågor för filmen

Framtidsfrågor för filmen
Följderna av att den digitala filmvärlden står i fokus i det budgetunderlag som Filminstitutet just lämnat in till regeringen. När det gäller tillgängliggörandet av filmarvet konstateras att en kamp mot klockan inletts.

Budgetunderlaget lämnas årligen och ska täcka de kommande tre åren, alltså 2014-2016. Det rör den del av Filminstitutets verksamhet som inte är finansierad genom Filmavtalet. I budgetunderlaget beskriver Filminstitutet läget på filmområdet och pekar på de viktigaste möjligheterna, hoten och satsningsområdena.

Några av huvudpunkterna:

  • Nu finns en möjlighet att göra filmhistorien tillgänglig på mängder av digitala plattformar. Men det är också bråttom: enligt bedömningar av bl a EU-kommissionen rör det sig om ett fönster på ca 10 år då det fortfarande finns utrustning för att göra detta. Med den takt Filminstitutet nu har resurser att jobba skulle det ta 200 år att digitalisera samlingarna.

  • Efter att biograferna nu blivit digitala behövs en satsning på mångfald och kvalitet. Risken är annars att publikstarka filmer bara blir större och mångfalden i utbudet minskar.

  • Ett tredje fokusområde i budgetunderlaget är barn och unga, och det långsiktiga arbetet med att stärka produktionen av barnfilm och barns möjligheter till eget skapande och film i skolan.

  • I budgetunderlaget kommenteras även att diskussionerna om filmpolitiken efter 2013 års filmavtal bör inledas omgående, med tanke på den långa process som föregick detta avtal, och det faktum att det bara gäller i tre år.

Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet:

Sverige har en enastående filmhistoria som också på ett unikt sätt berättar om hela 1900-talet. Det är en självklarhet att dessa filmer ska finnas tillgängliga och kunna ses både här och i resten av världen. Det handlar om äldre filmer som man nu för första gången kan tillgängliggöra brett, men också om film från de senaste decennierna som nu faktiskt inte längre kan ses på bio om de inte digitaliseras. Nu finns en historisk chans att åstadkomma detta, men det är bråttom.

Budgetunderlaget i sin helhet kan läsas här