FSF årsmöte, 6 april 2017

Årsmöte kommer att hållas i Slipvillan på Långholmen kl 18:00. Mingel kommer att starta 17:30, så boka in detta i kalendern redan nu.

Formell kallelse skickas senare. Redan nu vill vi dock påminna om att årsmötesdags är motionsdags, och det årliga tillfället då nya medlemmar kan antas.

Motioner

Har du tankar på en motion till årsmötet skall denna vara inne senast två veckor innan årsmöte för att hinna beredas av styrelsen. Motionen skall vara formulerad så att det skall gå att rösta ja eller nej till den.

Deadline för motionsförslag: 23 mars

Vill du föreslå någon till medlemskap?

På förra årsmötet bestämdes det att antagning till föreningen numera enbart sker genom inbjudan. Om du har tankar på någon borde inbjudas som DoP eller adjungerad så är det alltså dags. Förslag på vem som skall bjudas in skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Deadline för förslag på nya medlemmar: 16 mars

Motioner och förslag på nya medlemmar skickas till:

sekreterare@fsfsweden.se