Fuji slutar tillverka Motion Picture Film

image
Fuji har beslutat att sluta med produktionen av Motion Picture Films för kamera och filmkopior. De kommer att tillverka film fram till mars 2013. Det är den snabba digitala utvecklingen som gjort att de tagit detta beslut. Fuji kommer att tilverka specialfilmer för digitalt efterarbete och arkivering.

Products ending its sales

Color Positive Film, Color Negative Film, B&W Positive/Negative Film, Intermediate Film, Sound Recording Film,High Contrast Panchromatic Films, Chemicals. (Japan only)

Fujis press release finns här