Glorius Technicolor

Hos filmsoundsweden.se finns en artikel om Technicolor som jag skrev för tidningen TM 1999. För alla er som inte upplevt analog film kan här läsa hur färgfilmen utvecklades. Filmsoundsweden.se är ljudteknikernas hemsida och där finns mycken filmhistoria att hitta.
Om Technicolor
Filmsoundsweden.se