Gör en dokumentärfilm med temat ”Kvarta över”

image
Kvarta över är ett dokumentärfilmsformat utvecklat av Film i Väst i samarbete med SVT Väst, en satsning som vänder sig till filmare i Västra Götaland.

I denna första omgång handlar det om fyra filmer med gemensam tematik, producerade med samma förutsättningar, som ska sändas tillsammans i SVT under den gemensamma rubriken Kvarta Över.

Syftet är att skapa ett utrymme för experiment och möjligheter till förnyelse. Nya subjektiva och självständiga bilder av verkligheten söks. Förhoppningen är att begräsningarna i formatet kan stimulera fantasin och tvinga fram okonventionella berättelser. Deadline 31 december 2007.

Mer info finns på Film i Väst websida

Kvarta Över

Kvarta över är ett dokumentärfilmsformat utvecklat av Film i Väst i samarbete med SVT Väst, en satsning som vänder sig till filmare i Västra Götaland.

I denna första omgång handlar det om fyra filmer med gemensam tematik, producerade med samma förutsättningar, som ska sändas tillsammans i SVT under den gemensamma rubriken Kvarta Över.

Syftet är att skapa ett utrymme för experiment och möjligheter till förnyelse. Nya subjektiva och självständiga bilder av verkligheten söks. Förhoppningen är att begräsningarna i formatet kan stimulera fantasin och tvinga fram okonventionella berättelser.

För varje enskild film ska gälla:

  • Filmen ska vara 14 minuter lång.
  • Filmen ska följa en eller flera personer, en händelse, ett förlopp eller en plats under 24 timmar.
  • Allt filmat material ska hämtas in under dessa timmar.
  • Morgon, dag, kväll och natt under dygnet ska skildras i filmen.
  • Någonstans i filmen ska filmaren/filmarna finnas med.
  • Filmens tekniska format ska passa för det man vill skildra.
  • Filmen ska levereras helt färdig med alla rättigheter lösta.

Finansiering:

För varje film finns 75 000 kr i stöd från Film i Väst och 75 000 kr från SVT Väst i form av visningsrätter – sammanlagt 150 000 kr per film.
Fullständiga villkor för produktion av film för Kvarta Över finns hos SVT Väst och hos Film i Väst.

Deadline:

Förslag till Kvarta Över-filmer ska vara SVT eller Film i Väst tillhanda senast den 31 december 2007.
Tio projekt kommer att välja ut för att genomgå en offentlig pitch på Göteborg Internationella Film Festival 2008. På festivalen kommer också de fyra Kvarta Över-filmerna att presenteras.
Kvarta Över kommer att sändas i SVT under hösten 2008.

Förslag ska skickas till:
Film i Väst
Box 134
461 23 Trollhättan

eller

Sveriges Television
att. Marcos Hellberg
405 13 Göteborg
Märk kuverten “Kvarta Över”

Frågor besvaras av:

Bengt Toll 0708-819169
Bo Sjökvist 0707-366890